POLITYKA PRYWATNOŚCI

P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz

1. Niniejszy dokument stanowi POLITYKĘ PRYWATNOŚCI firmy P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz, ul. Chrobrego 16  w Jarocinie (63-200), NIP 6172113590 REGON 301374443, zwana dalej Administratorem i stanowi jednocześnie wypełnienie OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO na podstawie art. 13 RODO.

2. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest zamówienie składane telefonicznie, osobiście lub mailowo na sprzedaż produktów oraz wystawienie faktury przez Administratora.
P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu, Klienta. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

 3. Administrator P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz  umożliwia każdemu Klientowi: − dostępu do swoich danych osobowych, − sprostowania danych osobowych, − usunięcia danych osobowych, − ograniczenia przetwarzania danych osobowych, − przeniesienia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Klient powinien: − wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą − przesłać je na adres korespondencyjny Administratora (P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz, ul. Chrobrego 16  63-200 Jarocin), dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej (kar-system@kontakt.pl) P.H.U. "KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz  wykonuje żądanie Klienta niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

4. Ponadto każdy Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Pozyskane przez  P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz  dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji sprzedaży produktów dostępnych w ofercie Administratora oraz wystawienia faktury sprzedaży.

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania zamówienia oraz wystawienia faktury sprzedaży. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie w stanie zrealizować zamówienia oraz wystawić faktury sprzedaży.

7. P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresu przechowywania dokumentacji księgowej, zapewnienia gwarancji na produkty, a także na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 8. Państwa dane osobowe udostępnia P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi transportu przesyłek oraz do biura rachunkowego celem prawidłowego zaewidencjonowania dokumentów księgowych, w tym, faktur sprzedaży.

 9. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje dane